09 AM | 03 Apr

Vanredno stanje

03.04.2020.

Dragi plivači, poštovani roditelji, s obzirom na novonastalu situaciju i teško stanje u kojem smo se svi našli, apelujemo na sve vas (nas) da se pridržavate(mo) strogog režima ponašanja u ovakvim situacijama, a koje su preko svih medija predstavljene.

U ovakvim situacijama, shvatamo da sem zdravlja, zajedništva i solidarnosti sledeće vrednosti za kojim tragamo u životu su daleko, daleko negde na lestvici ispod…

Vaš klub, koji upravo vi činite, zajedno sa vašim trenerima našao se u izuzetno teškoj situaciji, kao i mnoge druge manje ili veće organizacije u našoj zemlji. Za aprilce kao da je nekakva sudbina da se svakomalo uzdižu i padaju. Ali dobro, sve to (ovo) čini sastavni deo ljudskog života i usponi i padovi su uvek “dobar” trenutak da zastanemo, okrenemo se oko sebe i razmislimo…

U uverenju da će se sve ovo što nas je snašlo brzo proći i da će naši plivači uskoro uskočiti u bazen i brzo nadoknaditi i preplivati “izgubljene” kilometre, apelujemo na roditelje da pomognu klubu, najpre na način što će u narednim danima u kontaktu sa Draganom i Borisom izmirii sva zaostala dugovanja u pogledu članarina, dugovanja za pripreme, takmičenja, stratnine, kampove, trenerke i majice…

Odluka kluba je da članarina od 1. aprila 2020. za sve članove kluba bude 2.000 dinara mesečno i da je plaćaju samo plivači koji su u takmičarskom pogonu (javljaju nam se i plivači i roditelji koji plivaju u grupama za obuku plivanja i rekreativnim grupama sa pitanjem koliko treba da plate, ali smatramo da oni s obzirom da su na samom početku “aprilskog” puta i da plivaju (samo) 2 ili 3 puta nedeljno, ne treba od 1. aprila da plaćaju).

Kancelarija kluba će raditi sredom i subotom od 10:00 do 12:00 sati,

kada će u njoj sedeti Dragana ili Boris i kada svoje obaveze možete izmiriti gotovinskom uplatom. Za sve one koji žele elektronskim putem da plate svoje obaveze,

račun kluba u AIK banci je: 105-2171301-64

Svaki dolazak i eventualno pitanje (kolika su dugovanja i sl.) možete najaviti (pitati) na telefone:

Dragana: 064 1137 962 ili Boris: 065 3186 837

ili na mail: pk11april@yahoo.com

 

U uverenju da se uskoro svi vidimo na bazenu, veliki pozdrav aprilcima!!!