12 PM | 21 Dec

Ovlašćenja za Bugarsku… roditeljski sastanak…

21.12.2015.

Ovlašćenje za odlazak u Pamporovo, Bulgaria, treba da glasi na:

Matijević Krsta, br. pasoša: 007113721 ili na:

Drobac Boris, br. pasoša: 007675591.

Staviti period od 03. do 12. januara 2016. godine.

U petak, 25.12.2015. godine u 21:00 sati u holu na bazenu, održaćemo i roditeljski sastanak, gde ćemo vam pružiti informacije o samoj akciji….