01 PM | 30 Oct

Dokumenta

Svi plivači koji pristupe Klubu, treba da popune Pristupnicu (dokument ispod) i da je predaju sekretarici Kluba

Pristupnica za PK 11A

 


Ukoliko pak, trener proceni da plivač treba da nastupi na takmičenju, roditelj deteta treba da:

 

  1. precizno popuni Zahtev za registraciju plivača u Plivačkom Savezu Srbije (dokument ispod)

Zahtev za registraciju takmičara u Plivački Savez Srbije_nov 21

2. donese fotokopiju Izvoda iz matične knjige rođenih (ne mora da bude overena kod notara);

3. pošalje na mail kluba: office@pk11april.com E-fotografiju deteta u formi kao za pasoš (jednobojna pozadina, pogled pravo) koja je potpisana imenom i prezimenom deteta;

4. uplati 500 dinara u kancelariji kluba.

 

(dodatno pojašnjenje: gorenavedene stavke, pod 1. 2. i 4. se fizički donose u kancelariju kluba. Jedino se na gorenavedeni mail šalje fotografija deteta (stavka pod rednim brojem 3.) nikako na Viber, WhatsApp i sl.)