12 PM | 29 Oct

Kako se učlaniti u klub?

U klub se plivač(ica) učlanjuje popunjavanjem PRISTUPNICE, koju možete skinuti sa ovog linka. Pristupnicu popunjavaju SVI članovi kluba, od članova koji počinju sa obukom neplivača, do rekreativne grupe. Popunjenu pristupnicu predati u kancelariji, Dragani, ili treneru. Takođe, svi članovi treba da pošalju fotografiju na klupski mail (pk11april@yahoo.com).

Popunjavanjem pristupnice i slanjem fotografije plivač(ica) postaje član kluba.

Plivač(ica) koji(a) učestvuje na plivačkim takmičenjima, mora biti registrovan(a) ne samo u klubu, već i u Plivačkom savezu Srbije***. U ovom slučaju, neophodno je uraditi SVE što je napisano u dolenavedenih 6 koraka!

  1. Skinete formular PRISTUPNICA sa ovog linka;
  2. Popunite PRISTUPNICU;
  3. Skinete formular ZAHTEV ZA REGISTRACIJU PLIVAČA sa ovog linka;
  4. Popunite ZAHTEV ZA REGISTRACIJU PLIVAČA;
  5. Fotografija se šalje isključivo (!!!) u elektronskoj formi na mail kluba (pk11april@yahoo.com). Kvalitet fotografije treba da je u rezoluciji 300 dpi ili većoj;
  6. Pribavite fotokopiju IZVODA IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH (ne mora original!).

Sve gore navedeno (Pristupnicu, Zahtev za registraciju, fotografije, Izvod) staviti u koverat (velikog formata – A4, da se dokumenta ne presavijaju!) ili u plastični džep – foliju i predati treneru.

 

 

Pristupnica – PK 11. april

ZAHTEV ZA REGISTRACIJU PLIVAČA